Vatové tyčinky na určenie pH pošvy – užitočná pomôcka

Prečo užitočná? Ide totiž o pomôcku, ktorá je určená na samovyšetrenie na stanovenie kyslosti (teda pH) pošvového prostredia. Existujú hneď tri dôvody, pre ktoré má meranie pH pošvy zásadný význam.

Po prvé, pomáha udržiavať zdravú pošvu počas tehotenstva a zároveň znižuje riziko predčasného pôrodu. Najčastejšou príčinou predčasných pôrodov sú totiž choroboplodné (patogénne) baktérie, spôsobujúce infekcie, ktoré si nastávajúca mamička nemusí všimnúť. Vysoká koncentrácia týchto baktérií v pošve môže mať za následok predčasný pôrod. V pošve tak dochádza k nahradeniu bežne sa vyskytujúcich pošvových laktobacilov (tzv. Doderleinove baktérie) týmito choroboplodnými baktériami. Narušenie rovnováhy v pošve môže viesť k znižovaniu kyslosti pošvy, t. z. k zvyšovaniu hodnoty pH. To môže spôsobiť, že sa choroboplodné baktérie dostanú až do maternice, čoho dôsledkom je produkcia látok vyvolávajúcich predčasný pôrod, predčasné prasknutie plodových obalov, ktoré následne vedie k predčasnému pôrodu.

Bakteriálna vaginóza (narušenie pošvového prostredia) býva diagnostikovaná u 15 – 20% všetkých tehotných žien. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť infekcie, ktorej dôsledkom môže byť predčasný pôrod, zápal plodových obalov (chorioamnionitída), predčasné prasknutie plodových obalov, horúčka počas pôrodu, zápal maternice (popôrodná endometritída) alebo bakteriálna infekcia novorodenca.
Nastávajúce mamičky môžu toto riziko znížiť práve pravidelným samotestovaním kyslosti pošvového prostredia.

Druhým dôvodom je včasné odhalenie narušenia pošvového prostredia. Meraním hodnoty pH totiž možno odhaliť aj iné poruchy rovnováhy pošvového prostredia. Ak žena, a to aj v prípade, že nie je tehotná, pravidelne kontroluje kyslosť pošvového prostredia, môže identifikovať počiatočné štádium infekcie, prípadne nerovnováhy pošvového prostredia a tak začať s vhodnou liečbou. Najčastejšími príznakmi takejto infekcie sú svrbenie, pálenie, suchosť pošvy, zvýšené množstvo výtoku alebo rybí zápach.

Posledným, no nemenej dôležitým dôvodom je lekárske vyšetrenie obsahu pošvy. Vďaka tomu, že sa jedná o vatovú tyčinku, je možné vždy odobrať vzorku pošvového výtoku a aplikovať ju na sklíčko. Následne možno pomocou mikroskopického vyšetrenia vzorku vyšetriť na prítomnosť infekcie, buniek alebo patogénov, a na základe tejto metódy môže lekár jednoducho diagnostikovať bakteriálnu vaginózu, trichomoniázu a plesňovú infekciu.